3 nezmysly o vstupných zahraničných testoch GRE

Veľa slovenských študentov chce opustiť rodnú krajinu a študovať na celosvetovo uznávaných britských, kanadských či amerických univerzitách. Pre úspešný štart a prijatie na exkluzívnu univerzitu nestačí iba výborná maturita, znalosť cudzieho jazyka písmom a slovom, alebo úspešné zvládnutie napísania motivačného listu a vstupných pohovorov, to je fakt. Vstupné pohovory sú o niečo komplexnejšie a vyžadujú od uchádzačov úspešné absolvovanie všeobecných, pre niektoré odbory špecializovaných GRE testov (v angličtine graduate record examinations). Prinášame niekoľko mylných vecí, ktoré ste možno počuli od známych a nezakladajú sa na úplnej pravde.

3 nezmysly o vstupných zahraničných testoch GRE
3 nezmysly o vstupných zahraničných testoch GRE

Mýtus číslo 1: Všetky americké, britské a kanadské univerzity vyžadujú úspešné absolvovanie GRE testov

Niekde ste možno zachytili, že GRE testy sú univerzálne testy, ktoré musíte absolvovať, aby ste sa dostali na zahraničnú univerzitu. Nie je to celkom pravda. Spravidla platí, že testy sú univerzálnou skúškou a predpokladom pre vstup študenta na akademickú pôdu. Obsahujú komplexný prehľad otázok všeobecného základu. Štúdium technických alebo prírodovedných odborov vyžaduje zdokladovanie absolvovania GRE testu.

Humanitné odbory ako kreatívne písanie, anglická literatúra alebo politológia striktne nevyžadujú od uchádzača o štúdium absolvovanie testov. Prestížne univerzity ako Harvard, Yale alebo Brown sú verné povesti najkvalitnejšieho štúdia v celej krajine, a presadili, aby bolo vypracovanie GRE testov náležitou nevyhnutnosťou pre štúdium na univerzite. Priemerné verejné univerzity nemajú fixnú štruktúru GRE testov na prijímacích pohovoroch. Uplatňujú si vlastné podmienky na prijatie nových študentov a prioritne sa zamerali na vypracovanie vlastných testov. Kto vie, pokojne sa môže stať a budete mať šťastie na zahraničnú univerzitu s dobrým menom, ktorá potrebuje výsledky vašich maturít, zvládnutie anglického testu a pohovoru v cudzom jazyku.

Mýtus číslo 2: Prejsť vs. prepadnúť z GRE testov

Získate nedostatočný počet bodov z testov, aby ste sa zaradili medzi prijatých uchádzačov. Koncepcia testov je nastavená tak, aby plný počet bodov získalo len veľmi málo študentov. Každá univerzita má určený počet bodov a podmienky, za ktorých vás príjmu. Vysoký štandard je výsadou exkluzívnej univerzity, preto od študentov žiadajú čo najvyšší počet bodov. Menej známe univerzity určujú nižšiu latku pre splnenie podmienok. Niekde stačí, aby ste získali polovicu bodov, inde 70%, čísla sa menia v závislosti od konkrétnej univerzity.

Výsledky z GRE testov sa nedávno upravili do podoby tabuliek, ktoré ukazujú potrebné skóre a dostatočný počet bodov v sekciách rozdelených do častí kvantitatívneho obsahu, úrovne slovného prejavu a vyhodnotenie písomnej práce v podobe eseje alebo úvahy. Body sa pripisujú osobitne do každej spomenutej sekcie. Každý študíjny odbor má rôzne upravené bodové hodnotenie. Stávajú sa prípady, kedy študenti získajú oveľa viac bodov ako požadovaný počet, a napriek tomu ich na univerzitu neprijali. Do úvahy treba brať výsledok z písomných testov, celkový dojem z motivačného listu, ústneho pohovoru a podobne.

Mýtus číslo 3: Študijne materiály a publikácie stoja celý majetok

V 3.časti sa pozastavme a priznajme si- niečo na tom pravdy bude. Odborné publikácie zostavené univerzitnými profesormi a odborníkmi v odbore s pevnou väzbou knihy zadarmo rozhodne nie sú. Avšak, na internete nájdete všetko, čo potrebujete aj zadarmo – od všeobecných informácií cez ukážkové testy, gramatické cvičenia, rady a tipy na učenie, alebo odborné učebnice v PDF formáte, voľne dostupné na stiahnutie. Malý tip – ak hľadáte materiály na GRE testy, zadajte do vyhľadávača „GRE POWER PREP“. Vygeneruje vám niekoľko adries na stiahnutie učebných materiálov zadarmo a bez registrácie.

Autor pôvodného článku, David Recine, je zakladateľom internetovej stránky Magoosh, Pomáha zahraničným študentom dostať sa na univerzity vďaka príprave materiálov na testy a predajom publikácií na testy v prijateľných cenách.

Foto: ilustračné