Ako na zahraničné štipendium: Program ERASMUS

Často skloňovaný program medzi zahraničnými študentmi – ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES (EMJD). Ak máte titul bakalár, vaše pokračujúce magisterské alebo inžinierske štúdium môže byť v zahraničí hradené z finančných prostriedkov programu Erasmus Mundus. Členovia medzinárodného konzorcia posúdia, či ste vhodným kandidátom na štipendium. Žiadať o štipendium môžu študenti z európskych, rovnako ako z mimo európskych krajín (Turecko, Nórsko, Blízky východ).

Ako na zahraničné štipendium: Program ERASMUS
Ako na zahraničné štipendium: Program ERASMUS

Príspevok štipendia poberáte 12 až 24 mesiacov počas študijneho pobytu v zahraničí. Pokrýva výdavky na dopravu, stravu, poplatky spojené so školným a životnými nákladmi. Výška štipendia závisí od krajiny, odkiaľ prichádzate. Najvyššia možná výška štipendia je 1 000 eur na jeden mesiac, v závislosti od miesta, kde bývate, ako dlho dochádzate na univerzitu, alebo sumy na pokrytie životných potrieb (spotrebiteľské ceny potravín, nájomné). Žiadosť posielate priamo konzorciu, ktoré má na starosti distribúciu a prerozdeľovanie finančných prostriedkov na zvolené študijne programy. Najvhodnejší čas poslania žiadosti je v letných mesiacoch. Ak sa konzorcium uzhodne na schválení vášho štipendia, finančné prostriedky začnú plynúť na osobný účet od septembra nového školského roku na zahraničnej univerzite.

Podmienky programu ERASMUS:

1. Ukončené bakalárske štúdium – notársky overená a preložená kópia bakalárskeho vysvedčenia/ prípadne iný prijateľný ekvivalent overenia o bakalárskom štúdiu zo zahraničnej univerzity.
2. Žiadosť môžete podať na maximálne 3 zvolené študijne programy.
3. Ak poberáte iné štipendium, ktorého garantom finančných prostriedkov je Európska únia, žiadosť bude zamietnutá.
4. Ak ste žiadosť o štipendium v programe Erasmus Mundus podali a bolo vám v minulosti schválené, nemáte nárok na opätovné štipendium.

Pre podrobnejšie informácie, navštívte informačný portál na tejto adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en