Dajme svojim deťom to najlepšie vzdelanie

Čo by na to povedal pán Komenský

Kto by nepoznal otca a učiteľa národov? Minimálne v škole nám o ňom hovorili naši učitelia, ale úprimne povedané, vtedy sme boli viac-menej k vzdelávaniu a vedomostiam ľahostajní. Nedokázali sme totiž oceniť hodnotu vzdelania a možnosť vzdelávať sa. Brali sme školu ako nepríjemnú povinnosť a nutné zlo. Niekedy až v dospelosti človek pochopí a ocení zmysel školskej dochádzky a význam vzdelania.

patrick-tomasso-nWvWBV0sv04-unsplash (1)

Školstvo od čias Márie Terézie prešlo mnohými reformami. Niektoré boli dobré, iné zasa horšie alebo ďalšie takpovediac spiatočnícke. 21.storočie však ponúka dnešným mladým ľuďom veľa možností kvalitne sa vzdelávať a byť pripravený do života, aj do toho profesijného.

Investujme do vzdelania našich detí

V živote človeka je viacero vecí, do ktorých investuje, pričom niektoré investície sa nám oplatia, iné zasa veľmi nie a sú skôr nevýhodné či stratové. Jediná investícia, ktorá sa určite oplatí, je investícia do vzdelania. Či už nášho alebo našich detí. Možnosti, ktoré sme možno nemali my alebo naši rodičia, naše deti majú, len samy ich v mladom veku nevedia oceniť. Potrebujú trošku motivovať, „nakopnúť“, postrčiť dopredu, aby si začali vážiť vzdelanie a nové poznatky.

Často si ako rodičia kladieme otázku-čo ďalej? Akú strednú školu vybrať svojmu dieťaťu, keď mu chceme zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelanie. Nemusíme sa nutne orientovať iba na domáci „trh.“ Veľa možností a príležitostí ponúka stredoškolské štúdium v zahraničí. Štúdium na strednej škole v zahraničí poskytuje množstvo výhod v porovnaní so strednými školami u nás.

Pomôžme mladým rozšíriť ich obzory

Ak patríte k rodičom, ktorým záleží na budúcnosti detí, tak by ste mali svojmu synovi či dcére umožniť kvalitné štúdium. Možno sa o to aj snažíte, ale Vás neraz odrádzajú vysoké financie či rozhovory s Vašimi známymi, ktorých dieťa študuje v zahraničí na drahej súkromnej škole. Treba si zozbierať všetky fakty, urobiť prieskumy a oddeliť tak realitu od mýtov. Štúdium v zahraničí nemusí byť nutne spojené s vysokými nákladmi a drahým školným.

Ak napr. chcete, aby sa Vaše dieťa zdokonalilo v cudzom jazyku, tak hľadajte možnosti, ktoré ponúkajú rôzne jazykové inštitúcie či agentúry. Väčšinou ide o jazykové pobyty v zahraničí pre mládež, ktoré majú svoju úroveň a kvalitu. Tínedžeri častokrát nevedia dať svojmu životu zmysel a nedokážu oceniť napr. rečový -jazykový talent, ak ho majú. Je na nás, rodičoch a dospelých, aby sme ich v tom podporili a pomohli im zdokonaliť sa v danom jazyku, napr. aj formou jazykového pobytu v zahraničí.

Text: PR