PREČO VYSOKÁ ŠKOLA NESTAČÍ K ZÍSKANIU DOBRÉHO MIESTA?

S rastúcim počtom absolventov vysokých škôl je oveľa ťažšie sa presadiť a ponúknuť niečo navyše. Jednou z možností, ako zlepšiť svoje postavenie na trhu práce, je získať titul MBA. Slovenskí aj zahraniční zamestnávatelia na titul reagujú a nadobudnuté vedomosti sa hodia aj pre rozjazd vlastného podnikania.

titulka

V čom je MBA štúdium iné?

Lektori sú veľmi často ľudia z praxe pôsobiaci na vysokých manažérskych postoch. Výklad teda nie je založený na teoretických poučkách, ale naopak vychádza priamo z reálnych prípadov. Vďaka tomu sú nadobudnuté vedomosti aktuálne a ľahko aplikovateľné, „približuje hlavnú výhodu Vlasta Váchová, riaditeľka Cambridge Business School – školy špecializujúca sa na štúdium MBA.

Štúdium sa líši aj formou výučby. V prípade Cambridge Business School trvá jeden rok a je rozdelené do dvoch semestrov po piatich tematických moduloch. Výstupom za každý modul sú seminárne práce a na konci roka sa odovzdáva záverečná práca, ktorej úspešná obhajoba je podmienkou pre získanie titulu MBA. Kombinovaná forma výučby prináša značnú časovú flexibilitu. Praktické semináre s lektorom sú za celý rok štyri a prebiehajú vždy v sobotu. Ďalšia časť štúdia je realizovaná formou sebavzdelávanie z poskytnutých materiálov, čo účastníkom dovoľuje individuálne rozvrhnutie štúdia podľa vlastných časových možností. Cambridge Business School však ponúka pre svojich študentov celú radu zaujímavých aktivít aj nad rámec štúdia, ako sú odborné prednášky a semináre alebo stretnutia so zaujímavými osobnosťami.

CBS_promoce

Aké programy MBA je možné študovať?

Ponuka sa u jednotlivých škôl líši. Na Cambridge Business School možno vyberať z 11 programov, ktoré personálne zabezpečuje viac ako 50 špičkových lektorov. Medzi najobľúbenejšie kurzy patrí Management a leadership, Finančný manažment a účtovníctvo, Personálny manažment či Marketing a Public Relations.

Nie sú to ale len vedomosti, čo je možné počas štúdia získať. Prirodzenou súčasťou je tiež nadviazanie nových kontaktov s ďalšími ľuďmi z odboru a z toho plynúce pracovné či obchodné príležitosti. „Vďaka spôsobu výučby skôr workshopovou formou, pridaná hodnota neprichádza len zo strany prednášajúceho, ale aj z radov kolegov – študentov,“ potvrdzuje Patrik Bartheldy, absolvent programu Personálny manažment.

CBS_zkousky

Naozaj sa to oplatí?

Štúdium nie je lacnou záležitosťou, ale pri voľbe kvalitnej školy sa investícia oplatí. Ako takú školu nájsť? „Základom je zistiť, kto na danej škole učí. Špičkový lektorský kolektív tvorený odborníkmi z praxe je zárukou kvalitného vzdelania, ktorého sa študentom manažérskych programov dostane, “ vysvetľuje Váchová.

Pozitívny prínos titulu MBA dobre znázorňujú vykonané výskumy. Je preukázané, že 85% absolventov štúdia MBA potvrdzuje návratnosť vloženej investície do dvoch rokov od ukončenia štúdia. Rovnako tak podľa výskumov vyplýva, že absolventi MBA majú až o 30% vyššiu mzdu.

Text a foto: PR