5 najlepších univerzít v Európe

5 najlepších univerzít v Európe

Ak ste študent, ktorý v blízkej dobe plánuje ísť na univerzitu v zahraničí a neviete sa rozhodnúť, tu je zoznam najlepších v Európe. Možno chcete aj vy študovať s najlepším na prestížnych školách nášho kontinentu. 1.Viedenská univerzita Bola založená v roku 1365 a tým sa stala najstaršou univerzitou v nemecky hovoriacich krajinách. Založil ju vojvoda […]

Kde a ako môžete získate kvalitné cudzojazyčné vzdelanie?

Kde a ako môžete získate kvalitné cudzojazyčné vzdelanie?

Vzdelávanie v zahraničí sa čoraz viac stáva novým trendom. Napomáha tomu globalizácia hospodárstva a moderné požiadavky na kvalifikáciu. Zamestnávatelia často uprednostňujú absolventov so skúsenosťami v mnohonárodnom tíme, ktorí môžu komunikovať v rôznych jazykoch, sú schopní rýchlo sa prispôsobiť a disponovať flexibilitou, ktorej sa naučili počas pobytu v zahraničí. Výhodné štúdium v zahraničí pre tých, ktorí […]

Ako na zahraničné štipendium: Program Westminster (Westminster Full International Scholarship)

Ako na zahraničné štipendium: Program Westminster (Westminster Full International Scholarship)

Prvá prekážka, ktorá môže záujemcov o zahraničné štúdium odradiť, je vysoká cena štúdia spojená s vysokou životnou úrovňou, školou, ubytovaním, alebo stravou. Univerzita Westminster ponúka talentovaným študentom z rozvojových krajín bezplatné vysokoškolské štúdium. Dnes si o ňom povieme viac a poradíme, kde nájdete viac informácii o tejto možnosti štúdia. Záujemcovia musia mať výborný priemer, zdokladovanú ekonomickú tieseň a osobnostný/intelektuálny […]

Ako na zahraničné štipendium Program Medzinárodný líder zajtrajška (International Leader of Tomorrow Award)

Ako na zahraničné štipendium: Program Medzinárodný líder zajtrajška (International Leader of Tomorrow Award)

Skončili ste strednú školu a podali si prihlášku na vysokú do zahraničia? Dnes si povieme o ďalšej s možností štúdia v zahraničí. Univerzita British Columbia v Kanade ponúka čerstvým absolventom stredných škôl s výbornými výsledkami šancu presadiť sa v tvorivom písaní, marketingu, dejinách umenia. Záujemca vyplní dotazník, priloží motivačný list a okrem toho záujemca musí zdokladovaním príjmov a výdavkov dokázať, […]

Ako na zahraničné štipendium: Program CLAREDON univerzity Oxford

Ako na zahraničné štipendium: Program CLAREDON univerzity Oxford

Aby štúdium nezruinovalo finančný rozpočet jedinca, vlády a ministerstvá školstva podporujú študentov pomocou medzinárodných štipendií. Prestížna univerzita Oxford odmeňuje tých najlepších a najusilovnejších študentov. Ponúka študentom z magisterským/inžinierskym titulom pokryť všetky výdavky spojené so školným, študijnými materiálmi a vzdelávaním určeným pre doktorandský titul. Ak chcete získať napríklad ekonomický titul MBA (1 rok), rovnako môžete podať žiadosť. Program je platný […]