Steve Jobs a jeho motivačný príhovor študentom

Steve Jobs a jeho motivačný príhovor študentom

Steve Jobs bol častokrát označovaný ako vizionár a inovátor. Preslávil sa hlavne ako spoluzakladateľ, akcionár a riaditeľ spoločnosti Apple, kde pôsobil do augusta roku 2011 ako výkonný riaditeľ spoločnosti, post opustil zo zdravotných dôvodov. Aj ked už nežije, stále je idolom mnohých ľudí a firiem. Spoločnosť Apple ktorá je známa pre svoje výrobky ako sú počítače iMac, […]

Ako zdokonaliť svoje schopnosti pri riešení problémov

Ako zdokonaliť svoje schopnosti pri riešení problémov

Steve Jobs sa stal skutočným priekopníkom v oblasti efektívneho riešenia problémov. V súčasnej dobe existujú takzvaní „krízoví manažéri.“ Ich úloha v spoločnosti spočíva v hľadaní optimálnych riešení pre vyskytujúce sa problémy v práci. Profesor Rafis Abazov, pôsobiaci v medzinárodnej univerzite Al-Farabi Kazakh v strednej Ázií, sa venoval unikátnemu prieskumu na univerzitnej pôde, s jasnými výsledkami. Sú využiteľné nielen v pracovnej praxi. Projekt sa nazýva […]