Ideš na Erasmus alebo jednoducho veľa cestuješ? Nezabudni na poistenie!

So študentským životom sa neodmysliteľne spája určitá sloboda a voľnosť, a k tým patrí aj cestovanie. Kedy cestovať, ak nie vtedy, keď ste mladí? Je to naozaj tak, ale aj pri všetkej slobode a voľnosti netreba zabúdať na bezpečnosť. Ako si ju počas pobytu v zahraničí čo najlepšie zaistiť?

Ideš na Erasmus alebo jednoducho veľa cestuješ? Nezabudni na poistenie!
(zdroj: unsplash.com)

Poistiť vás môže aj niekto iný

Cestovanie so sebou prináša veľa nových zážitkov, prekračovanie svojich schopností a zaužívaných obzorov, ale aj veľa neočakávaných situácií. Preto je pred vycestovaním do zahraničia dobré myslieť aj na cestovné poistenie. So štatútom študenta máte pri jeho vybavovaní viacero výhod a väčšina poisťovní poskytuje študentom oproti bežným cenám zľavy. Ak sa chystáte na študijný pobyt či stáž, zistite si, či vám poistenie nezabezpečí napríklad vysielajúca inštitúcia, prijímajúca inštitúcia alebo poskytovateľ grantu. Ak ide o spomínaný Erasmus+, vybavenie poistenia je na vás, ako na vycestovanom študentovi.

Pozor na limity pri celoročnom cestovnom poistení

Pri výbere poistenia vždy myslite v prvom rade na jeho minimálne požiadavky – to znamená, čo od vás vyžaduje program, grant, projekt alebo prijímajúca inštitúcia v zahraničí, cez ktorú cestujete, respektíve žiadosť o víza či prechodný pobyt, ak ich k ceste potrebujete. V druhom rade myslite na to, čo od poistenia očakávate vy samotní – chcete sa poistiť pre prípad straty batožiny, krádeže alebo zrušenia letu? Malo by pokrývať celé trvanie vášho pobytu, pretože ak máte napríklad celoročné cestovné poistenie, ktoré je pre študenta za výhodnú cenu, obvykle v svojich podmienkach zahŕňa maximálny limit doby vycestovania, čiže len určitý počet dní. Ak ho prekročíte, stávate sa automaticky nepoisteným.

EPZP všade nestačí

Správne si zvoľte aj rizikovú skupinu podľa činnosti, ktorú budete v zahraničí prevažne vykonávať. Ak vlastníš Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), mimo EÚ ti väčšinou nepostačí, budeš potrebovať aj niečo navyše. Pri Erasme+ odporúčame špeciálne poistenie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky tohto programu, prípadne existujú aj špeciálne poistenia navrhnuté pre účely študijných pobytov a stáží. Najdôležitejšie je ale zvážiť také, ktoré vyhovuje tvojim potrebám. Takže sa uisti, že máš vybranú správnu územnú platnosť, vhodné typy poistení a pripoistení, ktoré potrebuješ mať kryté a limity krytia.