Aký jazyk sa učiť? Rebríček 10 najžiadanejších jazykov

V dnešnom svete je ovládanie viacerých jazykov len výhodou. Využiť ich môžeme v každodennom živote – v zamestnaní, pri štúdiu ale aj pri zábave a nestratíme sa s nimi ani vo svete. Pre niektorých ľudí je učenie sa nového jazyka náročné z dôvodu nedostatku času. Preto je vhodné zamerať sa na niečo čo vás baví, alebo to aspoň má význam. Preto máme pre vás náš rebríček 10 najžiadanejších jazykov vo svete.

Aký jazyk sa učiť? Rebríček 10 najžiadanejších jazykov
Aký jazyk sa učiť? Rebríček 10 najžiadanejších jazykov

Robiť to čo vás baví a má pre vás význam, vám pomôže udržať si motiváciu a zlepšovať sa každou minútou strávenou učením sa. Ak ste jedným z tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť čo je pre nich najlepšie, tento článok by vám mal pomôcť. Zoradil som 10 naj podľa globálneho využitia (napr. politika), jednoduchosti učenia a osobného využitia (súvisiace s častými dovolenkovými destináciami atď.). Jedná sa tak o rebríček 10 najžiadanejších jazykov vo svete.

#1 Anglický jazyk

Angličtina vyhráva. To je jasné asi všetkým. Ľudia ju používajú všade na svete. Tomuto jazyku rozumie asi 35% svetovej populácie. Skoro všetky medzinárodné záležitosti sa už dnes riešia v angličtine. Práve v Európskych krajinách je vedieť po anglicky veľkou výhodou. Využiť ju môžete už keď študujete mimo krajiny hovoriacej po slovensky. Následne je veľkou výhodou pri zamestnávaní sa. Väčšina dobre platených povolaní si vyžaduje aspoň základy tohto jazyka. K tomu všetkému je to v porovnaní s ostatnými aj celkom jednoduchý jazyk.

#2 Španielský jazyk

Španielčina je druhým najvyužiteľnejším jazykom na svete. Dá sa ňou dohovoriť v niektorých krajinách Európy a v skoro celej Amerike. Španielsko bolo v období kolonizácií pomerne aktívne a preto sa španielčina používa aj na menších ostrovoch naprieč celým svetom. Ovláda ju zhruba 700 miliónov ľudí na svete a na tomto zozname je najjednoduchším jazykom.

#3 Čínsky jazyk

Čínština je jazyk krajiny, ktorá sa stáva svetovou veľmocou. Čína má 1.3 bilióna obyvateľov, najviac rozvitú priemyselnú ekonomiku na svete a tiež zaujímavú kultúru. Zo všetkých verzií čínskeho jazyka najviac odporúčam mandarínsku čínštinu – je to úradný jazyk a aj najviac rozšírený. Rozprávať po čínsky je pomerne jednoduché, keď sa naučíte výslovnosť jednotlivých písmen, slabík a slov. Intonácia a výslovnosť sú najdôležitejšie veci v tomto jazyku. Gramatika je veľmi jednoduchá, ale problémom je ich abeceda založená na hieroglyfoch (znakoch)

#4 Ruský jazyk

Ruštinou hovorí 250 miliónov ľudí v Eurázii. Rusko je najväčšou krajinou sveta, takže ak sa rozhodnete pre tento jazyk, využijete ho. Rusko je pomerne vyvinuté v oblasti obchodu a má z histórie veľa zaujímavej literatúry. Gramatika nepatrí medzi najjednoduchšie, ale celkovo je logická. Pre Slovákov je výhoda veľkého množstva podobných slov.

#5 Arabský jazyk

Arabština je využívaná najmä v Ázii, kde ňou hovorí asi 400 miliónov ľudí. Tiež je využiteľná v oblasti obchodu vzhľadom na veľké zásoby nerastných surovín v Arabských štátoch – hlavne ropy. Je to veľmi náročný jazyk. Platí to aj u písania a aj u rozprávania. Navyše je veľký rozdiel v nárečiach, ktoré sú iné pomaly v každom meste.

#6 Francúzsky jazyk

Francúzština je v dôležitosti v Európe hneď za angličtinou. Hovorí ňou zhruba 130 miliónov ľudí, z ktorých je len polovica vo Francúzsku. Ostatní sú v iných štátoch Európy, v Kanade, Afrike alebo na ostrovoch v minulosti kolonizovaných práve Francúzskom. Využitie thoto jazyka vo svete bohužiaľ klesá. Naučiť sa ho je ale pomerne jednoduché.

#7 Portugálsky jazyk

Portugalština je podobná španielčine, ale stále je tam dosť rozdielov na to, aby sa to mohlo pokladať za iný jazyk. Je o niečo zložitejšia ako španielčina a dohovoríte sa ňou okrem Portugalska aj v Brazílii.

#8 Japonský jazyk

Japončina je jazykom Japonských ostrovov. Tento štát je rozvinutý v oblasti priemyselnej výroby. Známe sú najmä automobilky pôvodom odtiaľ, ktorých symbolom je kvalita. Naučiť sa tento jazyk je veľmi zložité (asi ešte ťažšie ako naučiť sa po čínsky). Slová sa líšia nielen podľa miesta kde žijete, ale aj podľa veku, pohlavia alebo iných faktorov.

#9 Turecký jazyk

Turecký jazyk je menej využiteľný ako ostatné na zozname. Objavil sa tu vďaka tomu, že Turecko je pomerne navštevovanou dovolenkovou destináciou. Bohužiaľ aj to už nie je veľmi aktuálne kvôli narastajúcej aktivite teroristov, ktorý sa sústredia práve na miesta s vysokou hustotu ľudí.

#10 Nemecký jazyk

Nemčina je jazykom strednej Európy. Využiteľná je v oblasti obchodu. Veľa mladých Nemcov sa už učí hovoriť po anglicky, takže ich vlastný jazyk v podstate upadá. Je o niečo zložitejšia ako angličtina, ale celková štruktúra jazyka je logická.

Nech už sa rozhodnete učiť ktorýkoľvek z týchto jazykov, je viac-menej isté že ho využijete. Najväčšia pravdepodobnosť je asi pri cestovaní, kedy sa vám bude hodiť každý z nich, lebo dorozumieť sa v rôznych krajinách môžete rôzne. Samozrejme pre viacero z nás je to aj o možno lepšej práci, či o zlepšení svojich možností štúdia v zahraničí.

Foto: ilustračné