5 najlepších univerzít v Európe

Ak ste študent, ktorý v blízkej dobe plánuje ísť na univerzitu v zahraničí a neviete sa rozhodnúť, tu je zoznam najlepších v Európe. Možno chcete aj vy študovať s najlepším na prestížnych školách nášho kontinentu.

5 najlepších univerzít v Európe
5 najlepších univerzít v Európe

1.Viedenská univerzita

Bola založená v roku 1365 a tým sa stala najstaršou univerzitou v nemecky hovoriacich krajinách. Založil ju vojvoda Rudolf IV. Habsburský, ktorý sa inšpiroval francúzskou Sorbonnou. V tej dobe ju tvorili štyri fakulty. Dnes už sa tento počet zvýšil na 17. V súčasnosti sa hlavná budova univerzity nachádza vedľa Viedenskej radnice, ale spadajú pod ňu aj učebne budovy iného účelu na 60 miestach. Napríklad sú to botanická záhrada, astronomické observatórium športové centrum, ale aj niekoľko výskumných pracovísk, z toho nie všetky sú priamo vo Viedni. Univerzita ponúka 187 štúdijných programov. Z toho je 55 bakalárskych, 116 magisterských, 4 diplomové a 12 doktorských. Za rok 2012/13 univerzita udelila zhruba 11 tisíc bakalárskych diplomov a 1100 magisterských. S Viedenskou univerzitou je spojených 15 nositeľov Nobelovej ceny.

2.Katolícka univerzita v Leuven

Je to asi najlepšia univerzita v Belgicku, najviac sa tam rozpráva po holandsky. V roku 1968, kedy napätie medzi holandsky a francúzsky hovoriacimi komunitami viedlo k rozdeleniu bilingválnej univerzity, vznikli dve „sesterské“. Jedna hovoriaca po holandsky, druhá po francúzsky. Univerzita ponúka veľmi veľa holandských programov, ale tiež 4 anglické bakalárske. Zaujímavosťou je, že pri rozdeľovaní univerzity nastal problém pri delení kníh z knižnice. Tie, ktoré sa nedali nejakým spôsobom zdvojiť, sa rozdelili podľa čísla miesta v poličkách – nepárne ostali v Belgicku, párne išli do Francúzska.

3.Ecole normale supérieure

Bola založená počas Francúzskej revolúcie a mala slúžiť na výučbu ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom ovplyvnení terorom počas revolúcie. Síce na nej učili najlepší učitelia a mala asi 1000 študentov, ale chýbali jej prostriedky na fungovanie, takže po krátkej dobe skončila. V roku 1847 sa presťahovala do budovy kde sídli dnes. V súčasnosti štúdium na škole trvá 4 roky a študent na konci dostane titul magistra. Táto univerzita ponúka vzdelanie v štyroch hlavných skupinách: matematika a prírodné vedy, humanitné vedy a filozofia, spoločenské vedy a jazyky a inžinierske vedy.

4.University of Cambridge

Táto univerzita je považovaná za najlepšiu v Európe. Nachádza sa v Anglicku. Podľa povesti bola založená v roku 1209, kedy nespokojní učitelia odišli z Oxfordu a založili vlastnú univerzitu. Na tejto univerzite študoval aj Isaac Newton. Celá univerzita je rozdelená do 9 častí. Vzdelávanie je rozdelené do 6 oblastí, ktoré pozostávajú z fakúlt – tých je oveľa viac. Celosvetovo známym vedcom, ktorý učil matematiku a fyziku na Cambridge je Stephen Hawking.

5.University of Oxford

Univerzita v Oxforde bola založená v roku 1167, tým pádom sa z nej stala najstaršia britská univerzita. Počas Anglickej občianskej vojny veľa ľudí požadovalo zatvorenie univerzity, lebo sa im výučba zdala nebezpečná voči náboženskej viere. V 19. storočí sa prešlo na písomné prijímacie skúšky. Dnes je táto univerzita považovaná za druhú najlepšiu v Anglicku. Spája sa s ňou viac ako 40 Nobelových cien a okolo 50 svetových lídrov.

Dobrých škôl je v Európe oveľa viac, my sme spravili výber 5 najlepších univerzít v Európe, ktoré sme vybrali podľa nás. Možno pre konkrétny odbor alebo zameranie by bol rebríček týchto univerzít iný, tento je vo všeobecnosti.

Foto: ilustračné