Ako na zahraničné štipendium: Program Medzinárodný líder zajtrajška (International Leader of Tomorrow Award)

Skončili ste strednú školu a podali si prihlášku na vysokú do zahraničia? Dnes si povieme o ďalšej s možností štúdia v zahraničí. Univerzita British Columbia v Kanade ponúka čerstvým absolventom stredných škôl s výbornými výsledkami šancu presadiť sa v tvorivom písaní, marketingu, dejinách umenia.

Ako na zahraničné štipendium Program Medzinárodný líder zajtrajška (International Leader of Tomorrow Award)
Foto: unsplash.com

Záujemca vyplní dotazník, priloží motivačný list a okrem toho záujemca musí zdokladovaním príjmov a výdavkov dokázať, že sa nachádza v ekonomickej tiesni. Konzorcium na základe týchto skutočností schváli záujemcovi plné krytie školného, nájomného, stravy a dopravy. Štipendium platí na 3 roky.

Ďalšie výhody štúdia a informácie môžete nájsť na: http://internationalscholars.ubc.ca/